Növényismeret

Növényismeret

Növénytani vizsgálódásunkat Mátraházától Sástóig lefelé haladva végezzük. Az ismereteket előre elkészített munkalapokon rögzítik a tanulók. Ennek során bemutatjuk az adott élőhely éghajlati viszonyait, természeti értékeit, a hazai klímazonális növénytársulásokat, jellemző fajaikat. Fontosnak tartjuk, hogy az ökológiai vizsgálat kiegészüljön természetvédelmi-környezetvédelmi fogalmakkal, problémákkal.

A mátraházai parkoló mellett, az északi oldalon a hegyvidéki bükkös az első állomásunk, majd átfordulunk a déli oldalra, ahol gyertyános bükkösben haladunk tovább. Rövid idő múlva a bükköt tölgyek váltják, először gyertyános tölgyesen át vezet utunk, majd az egyre világosodó cseres tölgyesbe érünk.

Sétánk során találkozunk extrazonális és intrazonális társulásokkal is. Ilyen extrazonális élőhely például Farkas-kútnál, a patakvölgyben – zónáján kívül – megjelenő gyertyános bükkös, illetve intrazonális példák a Szajla forrás fölötti hegyi kaszálórét vagy a Sástó vízi társulásai. Az élőhelyek egy része természet közeli, más helyek az emberi beavatkozás nyomait viselik, pl. a letermelt erdő helyén növő fiatalos, a kaszált rét, vagy a Sás-tó mesterségesen fenntartott élővilága. (Molnárné Borbás Katalin tanárnő összefoglalója)

img_3344

Last modified: Thursday, 20 February 2020, 9:02 AM