Berze Kulturális Önképző Kör


Fejlesztési terv

Az iskola elképzelései közé tartozik, hogy a tantárgyi képzési struktúrát tovább színesíti olyan programokkal, amelyek kiegészítésképpen szolgálnak. Interdiszciplináris és multikulturális hézagokat hivatottak kitölteni az előadások és az előadók. Az utazások révén kézközelben tanulhatnak, ismerhetnek meg más szakmákat, amelyek a továbbtanulás és munkavállalásban lesznek segítségükre.  A világnézeti, empatikus, politikai, és vitakészségeiket is hivatott fejleszteni a rendezvénysorozat. A naplózások révén megismerkednek a blogolással s ezen keresztül mások is megismerhetik iskolán sokszínűségét.

       A Fejlesztési Tervben szereplő

       3.1.1. Pontban szereplő alapján is az esélyteremtés, felzárkóztatás, tehetségsegítés és közösségépítés a program legfőbb célkitűzése. Az oktatási tevékenység minőségének javítása esetében megvalósul a nevelői-oktatói munka eredményessége és hatékonysága. A szociális feszültségek enyhítésén túl a pályázat hivatott innovatív tanulási módszerek bevonására és ötvözésére is.           

       3.8. Marketing és kommunikációs tevékenységet is erősítené az, hogy a blog írása valamit az élménybeszámolók mind több emberhez való eljuttatása.

 

 

Indoklás

       Az KÖK egy olyan rendezvénysorozat, amely a mindennapi életszerűségek és kulturális elemeket hivatott bemutatni. Ebben a 10 alkalomban előadások, kirándulások, moderált vitakészség fejlesztés, közösségi játékok, rendezvényszervezés, stb. szerepelnek, azért, hogy a diákok mindennapi életét, felnőtté válását, közösségi beilleszkedését, világnézeti megértését szolgálják, pályaorientációját és motivációját segítse.

 

Vállat eredmény

       Alkalmanként minimum 20 fő résztvevő. A programelemekről élménybeszámoló, audió-vizuális felvételek készülnek, amelyeket az iskola honlapján vezetett blogban tennénk közzé. A gyerekek bevonása a folyamatokba résztvevőként, majd ezek menedzseléseként segíti a közösségbe való tartozásukat. A projektmunkák révén a megvalósítási folyamatokba is belelátnak. A visszajelzési indikátorok a blog olvasottságán, a honlap nézettségének növelésében, a Berzébe való felvételi hajlandóságon mutatkozik meg. 

Last modified: Wednesday, 6 November 2019, 10:22 AM